Институции

Областният съвет за намаляване риска от бедствия проведе извънредно заседание

Написано от Пещераинфо

Заместник областният управител Стоян Парпулов проведе днес извънредно заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, във връзка със зачестилите пожари в страната и пожароопасната обстановка. В заседанието участваха представители на общини и общински съвети, на държавни институции, имащи отношение към превенцията за намаляване на риска от възникване на пожари.

За периода от 01.06.2021 г. до 05.08.2021 г., звената по Пожарна безопасност и защита населението в област Пазарджик са регистрирали 440 сигнала, което е с 38% повече за същия период на 2020 г. Ликвидирани са общо 308 пожара. В горския фонд от началото на годината до момента са възникнали 13 бр. пожари. Унищожени са широколистни, иглолистни гори и лесонепригодни площи. 13 бр. са и възникналите пожари по време на жътвената кампания в област Пазарджик.

Създадена е необходимата координация между институциите за осъществяване на контрол, оповестяване и предотвратяване възникването на пожари. Областният управител поддържа постоянна връзка с директорите на РДПБЗН-Пазарджик, ОДМВР- Пазарджик и РДГ Пазарджик.

На проведеното заседание членовете на Областния съвет взеха следните решения:

1. До края на месец август да се организират съвместни патрули между служители на ОД МВР Пазарджик, РДГ Пазарджик, ДГС и ДЛС по проверка на пребиваващите в горски и полски територии граждани – причина за пребиваването, снемане на самоличност, предупреждения за забрана за палене на огньове и всякакви дейности, които могат да предизвикат пожар.

2. Извършване на проверки и предупреждения от страна на ОД МВР и представителите на съответната община спрямо къмпингуващи граждани около язовири или други водни обекти, берачи на гъби и билки, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски територии.

3. Осъществяване на контрол върху поведението на ловните дружинки при откриването на ловния сезон.

4. ОД Земеделие Пазарджик планира свои мероприятия по изпълнение заповедта на министъра на МЗХГ от 5 август, с която се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната. Ще бъде предоставена информация за санкционирате лица, нарушили тази заповед.

Коментари