Политика

Обвиниха 13 души в проповядване на омраза на религиозна основа

Окръжна прокуратура – Пазарджик внесе обвинителен акт в Окръжен съд – гр. Пазарджик срещу 13 души по три члена от Наказателния кодекс, съобщиха от прокуратурата. Pz-info.com публикува пълния списък на обвиняемите и за какво са обвинени:

1. Саид Мехмед Мутлу за престъпления по:

– чл. 108 ал.1 пр. второ от НК.

– чл. 109 ал.1 пр. второ във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

– чл. 164 ал.1 пр.1 от НК.

2. Абдуллах Мустафа Салих за престъпления по:

– чл. 108 ал.1 пр. второ от НК.

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК.

– чл. 164 ал.1 пр.1 от НК.

3. Ахмед Ахмед за престъпления по:

– чл. 108 ал.1 пр. второ от НК.

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК.

– чл. 164 ал.1 пр.1 от НК.

4. Неджми Дъбов за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК.

5. Хайри Шерифов за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

6. Байрам Ушев за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

7. Ахмед Абдурахманов за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

8. Изет Джалев за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо  във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

9. Мохамед Камбер за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо  във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

10. Юсуф Горелски за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

11. Найме Горелска за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

12. Али Хайраддин за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо  във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

13. Али Ходжа за престъпление по:

– чл. 109 ал.2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК

Обвиненията по чл. 108 ал.1 пр. второ от НК са за проповядване на антидемократична идеология, изразяваща се в противопоставяне на принципите за демокрация, разделение на властите, либерализъм, държавност и върховенство на закона, основни човешки права, като равенство на мъжете и жените и религиозна свобода, чрез проповядване идеологията на салафитското направление на исляма и налагане на шериатската държава.

Обвиненията по чл. 109 ал.1/2 пр. първо във вр. чл. 108 ал.1 пр. второ от НК касаят ръководенето/членуването в нерегистрираната по законоустановения ред в Република България организация “Ал – Уакф ал – ислями” – клон на едноименната саудитска фондация, действала на територията на областите Смолян, Благоевград и Пазарджик, ръководена от обвиняемия Саид Мутлу и с членове – останалите обвиняеми, която си е поставила за цел извършване престъпления по Глава І-ва от НК, а именно проповядване на антидемократична идеология.

Обвиненията по чл. 164 ал.1 пр.1 от НК са за проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово, изразяваща се във враждебност и отричане на всичко несъобразено с идеологията на салафизма, чрез разпространение на религиозни идеи по време на петъчни молитви в джамиите, лекции, проповеди, срещи в кафенета.

Обвиняемите изградили своя стройна система от възгледи – идеология, почиваща на елементи от салафизма, която в периода от м.март 2008 година до 06.10.2010г., преимуществено на територията на три области – Пазарджик, Благоевград и Смолян представяли на своите последователи в България в радикален вариант.

Единият от обвиняемите – Ахмед Ахмед е осъждан за престъпления по: чл. 108, ал. 1, предл. 2 и 3 във вр. с 26, ал. 1 от НК и по чл. 162, ал. 1 във вр. с 26, ал. 1 от НК, за които му е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от 5 години и обществено порицание.

Определена е мярка за неотклонение ”ПОДПИСКА” по отношение на всички обвиняеми.

Коментари