Институции

Няма птичи грип в региона

В промишлените птицеферми в Пещера се извършва постоянен контрол от Българската агенция за безопасност на храните във връзка с изпълнение на мерките срещу опасността от инфлуенца. От ОДБХ са провели работна среща със собствениците на птицефермите в региона, като са им предоставени мерките за биосигурност, които трябва да бъдат спазвани по отношение на птичия грип. Към момента нямаме доказано заболяване от инфлуенца в областта. Във всеки един птицевъден обект се извършва както самоконтрол, така и контрол от наша страна.  Ваксина срещу птичи грип на този етап няма, единственото и основното остава мерките за биосигурност – да не се допусне проникване на вируса във фермите чрез фуражите, работниците или  контакт с диви птици.  Проникне ли заболяването, няма спасение за птиците, те се избиват. Птичият грип не се пренася върху хората, няма и опасност при консумиране на месо или продукт от заразена птица.  Рискът е за фермите и за самия отрасъл.

Коментари