Институции

Няма опасни водоеми на територията на община Пещера

Пещера. Няма опасни микроязовири и водоеми на територията на община Пещера, съобщиха от администрацията, след проведена днес проверка на специална комисия определена от кмета на Общината Георги Козарев. В нея се включиха експерти от общинските технически служби, представител на Гражданска защита, експерти по хидро техника и съоръжения, специалисти в сферата на сигурността. Комисия е извършила и ще  продължава да извършва обход и преглед на всички водни обекти на територията на общината. Констатирано е, че няма водоеми, които са потенциално опасни дори при бързо и обилно снеготопене, съобщи за Пещераинфо Димитър Симонов – гл. специалист „Гражданска защита“ в местната администрация.

Коментари