Институции

НУ“Михаил Каролиди“ се готви за честване на 120-годишнината си

Написано от Пещераинфо

На денят на Св.Св. Кирил и Методи, 11 май 1903 г., се полага първият камък на училище “Михаил Каролиди” след тържествен молебен.

Изграждат се до края на годината четири учебни стаи и една учителска стая с дарение от 20 хиляди златни лева от Екатерина Ст. Пасарева в памет на брат й Михаил Каролиди.

Дарителката е вписана в “Златната книга на дарителите за народна просвета”, при Министерството на народното просвещение.

През м. юли 1905 г. общината прокарва до училището водопровод с глинени тръби от Станоевата чешма, което се извършва “по домакински начин” и струва 500 лева.

Новото училище обаче не решава проблема с учебните помещения. В него се настаняват само ученици от “Зафир махала”, “Пане махала”, “Габер махала”, а учениците от “Сива махала” продължават да ходят в училището до църквата “Св.Димитър”.

120 години по-късно училището ще отбележи своята годишнина на 17 май от 17.30 в залата на читалище „Развитие“ с тържество.

Коментари