Институции

НОИ ще прибира всички пари на безработните с дългове

НОИ вече ще може да прибира цялото обезщетение за безработица на хората, които имат дългове към държавното обществено осигуряване от недобросъвестно получени суми. Такава промяна в наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е гласувал надзорът на института. Досега той можеше да прибира 1/6 от това обезщетение, но това ограничение пада.

Коментари