Институции

НОИ ще консултира граждани при избор на индивидуален коефициент за размера на пенсията

Написано от Пещераинфо

Пещера. На 02.09.2019 г. от 10:00 ч. до 15:30 ч. в заседателната зала на Община Пещера, мобилен екип от експерти на Териториално поделение – Пазарджик на Националния осигурителен институт ще консултира граждани при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.
Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.
Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика могат да се разпечатват и предоставят на гражданите, при поискване.

Коментари