Култура

Нов тест за HIV/СПИН инфекция

От Американския център за контрол и превенция на болестите съобщават за нов тест за откриване на вируса на СПИН. Тестът е комбиниран HIV антиген/антитяло тест и се отнася към четвърта генерация имунологични тестове за вируса на СПИН.
 Какво означава този тест? Традиционните тестове за вируса на СПИН откриват наличие на антитела, които организмът на инфектирания произвежда срещу вируса. Те са високочувствителни и специфични, но не могат да се използват в острата фаза на HIV инфекцията – преди пациентът да е изработил специфичен отговор срещу HIV. Новото, четвърто поколение имунологичен тест се различава от предишните по това, че открива както анти-HIV антитела, така и р24 антиген. р24 антиген може да се открие скоро след инфектиране с HIV и преди поява на антитела. Това позволява с новите тестове да се установи инфекцията в острата фаза, преди пациентът да е образувал антитела. Ранната диагноза, която осигурява новия тест, ще позволи по-рано да се започне животоспасяващата анти-ретровирусна терапия и преди да са се развили усложненията на СПИН. Като всеки друг тест за HIV и новият антиген/антитяло тест трябва да се потвърди с друг тест, за да се сложи диагноза. Ако той отчете наличие на антиген, т.е. ранна фаза на инфекцията, потвърждаването на диагнозата може да се направи чрез изследване на HIV  РНК, но не и с друг имунологичен тест, тъй като пациентът все още няма антитела. Не всяка ранна инфекция може да се открие с новия тест. До 10 дни след срещата с вируса той не може да бъде открит в организма. Ако има съмнение за остра инфекция, ако пациентът е имал контакт с вируса, до 72 часа след инцидента може да се започне специфична постекспозиционна профилактика.

По материали на Division of HIV/AIDS Prevention, US Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia

Коментари