Култура Общество

Нов клъстър ще защитава интересите на музикалните артисти

Новоучредена неправителствена организация си поставя амбициозната задача да се превърне във фактор в музикалния бизнес в страната.  Key Music има за цел да представлява колективните интереси на всички участващи и развиващи се артисти от сферата на музикалния бизнес.

Сред членовете и партньорите на клъстъра Key Music се забелязват предимно хора, които са завършили образованието си в чужбина, но избрали да се завърнат в България и да развиват общността, в която искат да живеят и работят и занапред. „Набелязахме този проблем в настоящата обкръжаваща среда за родните артисти – между тях и утвърдените компании в музикалния бизнес диалогът е счупен. Виждаме изключително некоректно отношение, условията са често неизгодни за една от страните. Не искахме да стоим като странични наблюдатели и да се възмущаваме напразно, именно затова предприемаме конкретни стъпки в тази насока. Знаем и вярваме, че България има да извърви дълъг път по отношение на развитие на музикалния бизнес.“, коментира Мартина Георгиева, основател на клъстъра. „Същевременно имаме богат професионален опит от пребиваването си в чужбина – познаваме добри практики от други страни, които лесно могат да бъдат приложени и тук. Дори нещо повече – имаме за цел не просто да привнасяме успешни чужди примери, а да създаваме работещи решения, които да бъдат изнасяни. Искаме да превърнем България във фактор на европейската сцена.“, допълва тя.

Убедени, че заедно ще бъдат по-силни и по-добре представени клъстърът Key Music активно набира своите членове и установява партньорства със сходни организации. Сред първите инициативи, които клъсътърът ще реализира, е специална академия, насочена към запознаването и по-доброто разбиране и боравене с авторски права – тема, актуална за музикалния бизнес. Наред с Академията екипът на Key Music клъстър работи в насока за създаването на конкурентни продукти и музикални събития, отговарящи на най-високите световни и европейски стандарти. Учредителите на организацията са убедени, че инвестирайки знания, умения и усилия в подобряването на информираността и диалога в музикалната среда в България, те ще подпомогнат развитието на всички участници в процеса по създаване на успешни музикални продукти, от което неизменно ще спечелят както самите те, така и родната публика.

Коментари