Избори Институции

Новоизбраните кметове и съветници встъпват в длъжност на 15 ноември

Написано от Пещераинфо

Със заповед на областния управител Стефан Мирев се свикват първите заседания на новоизбраните общински съвети, мандат 2019-2023 г. в общините Лесичово, Стрелча, Пазарджик, Ракитово, Брацигово и Пещера.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител. Новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на Председател.
Заседанието в Пещера ще е на 15.11.2019 г. /петък/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

Коментари