Общество

Нови рекорди в консумацията на ел.енергия

EVN България информира, че в първия ден на февруари 2012 г. дружеството отчете товар по електроразпределителната мрежа, който надхвърли 2000 мегавата. Пиковата стойност от 2036 мегавата беше отчетена в диспечерския център на EVN България в 20.00 ч. на 1.02.2012 г. Очакванията са, че при евентуално покачване на въшните температури ще се нормализират и стойностите на консумация на електроенергия, близки до средните нива на потребление през зимния сезон.

Дружеството е предприело необходимите мерки с цел осигуряване нормалното функциониране на съоръженията при тежки зимни условия и при голяма натовареност.  Съоръженията от мрежата на дружеството – електропроводи, кабелни линии и трафопостове – са инпектирани и подсилени за натоварен режим на работа. Аварийните екипи на дружеството са в готовност 24 часа в денонощието да се отзоват на евентуални смущения в електрозахранването.

Клиентите могат да ни сигнализират и да се информират в денонощния телефонен център на дружеството:

ЕVN България
Телефонен Център 24 часа в денонощието
0700 1 0007 – телефон при аварии
0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки
0700 10207 – телефон за автоматична проверка на сметка
еmail: info@evn.bg
www.evn.bg

Коментари