Институции

Новият бюджет и кратък коментар за финал

Написано от Пещераинфо

Пещера. 18 815 227 лв. e бюджетът на община Пещера за 2020 г. в приходната част. За сравнение по същото време на 2019 г. е приет бюджет в размер на 21 359 218 лв.

За тази година бюджетната прогноза е близо 11 милиона да са приходите за делегирани от държавата дейности. Като преходният остатък от държавните дейности от 2019 г е в размер на 1 241 221 лв. За местни дейности се предвиждат приходи от 8 милиона лева. От тях данъчни приходи в размер на 1 773 000 лв., неданъчни приходи в размер на 2 440 268 лв.

3 414 940 лв. е преходният остатък от 2019 г. в местни дейности.

Капиталовите разходи, приети от Общинския съвет са  в размер на 5 496 618 лв. в т.ч. 2 128 725 лв. със средства от Европейския съюз. В същото време разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 243 665 лв. е както следва:

Проект за реконструкция на съществуващи водопровод и канализационен клон на ул. „Стефан Кънчев“ от ул. „Чаталджа“ до ул. „Гео Милев“ гр. Пещера в размер на 1 760 лв.

Основен ремонт на входната арка на гр. Пещера в размер на 20 000 лв.

Основен ремонт на фонтана в центъра на гр. Пещера в размер на 7 307 лв.

Основен ремонт на ул. „3-ти март“ в размер на 65 209 лв.

Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. Пещера, участък от ул. ,,Дойранска епопея“ от ос. т. 544 до ос. т. 513, участък ул. ,,Георги Зафиров“ от ул. „Дойранска епопея“ до коритото на река „Стара река“ и ул. ,,Димитър Горов“ между ос. т. 541 до ос. т. 549, вкл. улица тупик между ос. т. 514 и ос. т. 548 в размер на 26 722 лв.

Проект за благоустрояване на район „Изгрев“, квартал 27 в размер на 21 374 лв.

Доставка на 4 бр. компютърни системи за общинска администрация гр. Пещера в размер на 4 000 лв.

Доставка на приносим компютър за общинска администрация гр. Пещера размер на 1 680 лв.

Устройство за изкачване на стълби с инвалидни колички за общинска администрация гр. Пещера в размер на 5 500 лв.

Изграждане на водопровод по ул. 3-ти март гр. Пещера о.т. 191д до о.т.404 на кръстовището с ул. „Михаил Такев“ в размер на 35 000 лв.

Проект за улична канализационна мрежа на ул. „Изгрев“ от о.т.148 до о.т 312 гр. Пещера в размер на 1 533 лв.

Доставка на устройств о тип газ – анализатор AQ 11OS в размер на 3 840 лв.

Закупуване на косачка за трева за ОП ЧПОИ гр. Пещера в развер на 7 850 лв.

Закупуване на дънерокопачка за ОП ЧПОИ гр. Пещера в размер на 3 390 лв.

Изграждане на дренаж и отводняване на имот с инд. № 56277.11461 гробищен парк гр. Пещера в размер на 35 800 лв.

Доставка на бариера за гробищен парк гр. Пещера в размер на 2 700 лв.

Кратък коментар – Ще се ремонтира входната арка на пътя Пазарджик-Пещера – похвално. Тема за размисъл: Част от терена се оказва частна собственост.

Припомняме, преди 4 годиниq тогавашният кмет предложи да се изгради детска площадка на летовище „Св.Константин“, но съветниците отказаха, защото собствеността на земята не е общинска, а държавна.

Тогава не можеше да се направи нещо, което ще се ползва от децата на Пещера върху държавна собственост, но сега може да се инвестират 20 000 лв. в частна собственост!?

Ах къде е Петър Хамаджиев, да им обясни, че така не може…

Коментари