Институции Общество

Новите малки полицаи на Пещера са от ОУ“Петко Р.Славейков“

Пещера.Учениците от 3 клас на ОУ „Петко Р.Славейков“ в Пещера дадоха началото на Превантивната програма „Детско полицейско управление“. 23-мата третокласници ще са новите детски полицаи. Те наследяват отговорната служба от учениците от ОУ“Св.Патриарх Евтимий“.

На тържественото откриване на новия двугодишен период присъстваха началникът на РУ-Пещера гл.инспектор Елена Абаджиева, заместник – кметът на Община Пещера Зехра Алиш, ст.инспектор мария панаюотова от ОДМВР-Пазарджик, която отговаря за детските полицейски управления на територията на цялата област. Ст.инспектор Панайотова пожела на участниците в проекта упоритост и търпение, за да успеят да се справят с конкуренцията на останалите четири ДПУ в региона на областното състезание.

Екипът, който ще отговаря за полицейското управление е в състав класния ръководител Сема Бурунсузова, възпитателката Любка Такева и младши инспектор Иван Христев, който ще ръководи малките полицаи.

Главен инспектор Елена Абаджиева и директорът на училището Пенка Христоскова подписаха споразумение за провеждане на втората двугодишна фаза от програмата. От своя страна децата положиха тържествено клетва, която гласи:

 „Аз, доброволецът в Детското полицейско управление, осъзнавам своето задължение и отговорност да помагам на полицията за по-добър ред  и сигурност в страната ни, за да постигнем  заедно един нов свят и спокойствие. Обещавам: Да уважавам и защитавам хората;  Да познавам и спазвам законите и да не се примирявам  с нарушенията; Да се грижа за своята безопасност и за тази на другите; Да нося отговорност за своите постъпки;  Да развивам  уменията си да овладявам гнева и страха, да бъда вежлив и добронамерен;  Да познавам  своите права и задължения;  Да отстоявам  правата си, без  да засягам  правата на другите;  Да не отминавам зов за помощ и винаги да бъда готов  да помагам  на хора в беда; Да допринасям за приятелството и партньорството в детския полицейски екип; Да вярвам в себе си и никога да не се предавам.“

След това доброволците получиха от заместник-кмета Зехра алиш светлоотразителни жилетки, които носят символите на „Детското полицейско управление“ в Пещера.

Програмата „Детско полицейско управление” (ДПУ) се реализира от 2016 г. от служители на ОДМВР-Пазарджик,  Районните управление по места., експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица от Пазарджишката духовна епархия. За изпълнение на програмата беше сключено споразумение между четири  министерства –  на вътрешните работи, на образованието и науката, на младежта и спорта и на правосъдието, Българската православна църква, Български червен кръст, Български туристически съюз и Национално сдружение на общините в Република България.

През първия двугодишен курс на обучение по програмата участие взеха 112 деца от цялата област.

Темите са подготвени и се представят съобразно възрастовите особености на децата, както и с регионалните специфика, традиции и култура, в следните основни направления: Запознаване на участниците с курса и дейността на полицията; Оказване на първа долекарска помощ, Детска полицейска лична защита, Здраве, етика и право Безопасност на движението по пътищата, Социални умения. Програмата е мобилна и отворена за нови идеи и допълнения, а формата на обучението е извънкласна.  Заниманията се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на съответното Районно управление и директора на училището график в рамките на един астрономически час веднъж седмично, считано от първи октомври до първи юни на съответната учебна година.

Заложените цели са свързани с:  ранна превенция на подрастващите;  утвърждаване на ценностно отношение към законите в  страната;  създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации;  изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност;  стимулиране на прилежност и инициативност;  повишаване доверието към полицията.

Принципите за участие в ДПУ са:  доброволност;  активност на участниците; съзнателност (превръщане на знанията в убеждения и умение самостоятелно да се използват знанията на практика);  нагледност;  системност;  дисциплинираност;  работа в екип; отговорност за собствените действия; зачитане на човешкото достойнство.

 

Коментари