Култура

Нова услуга в пощите

“Български пощи“ ЕАД въведе нова услуга – подаване на заявление и получаване на Европейска здравноосигурителна карта. Всеки гражданин, с непрекъснати здравноосигурителни права, има право на издаване на безплатна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Това е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава-членка на ЕС, здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ – според законодателството на съответната държава. Новата услуга на Български пощи ще се предлага в 300 пощенски станции в цялата страна, като техния брой ще нараства. Актуален списък на пощенските станции ще има на сайта на Български пощи. Подаването на заявления се осъществява по местоживеене.

Коментари