Институции

Нова система за ранно предупреждение ще бъде тествана утре в Пещера

Написано от Пещераинфо

През 2023 г. на територията на гр.Пещера е изградена нова акустична система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в случаи на бедствия.

На 17 ноември за времето от 11:00 ч. до 13:00 ч. ще се проведат функционални тестове на системата чрез задействане на сирените като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.

Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.

 

Коментари