Избори

Нова секция е образувана в Пещера за вота 2в1

Написано от Пещераинфо

РИК Пазарджик с решение за подвижна избирателна секция:

  1. Образува 1 /един/ брой секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пещера с подвижна избирателна кутия
  • с номер 132100024, с административен адрес: гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ 17,
  1. Численият състав на ПСИК, съгласно Решение № 12-ЕП/НС/21.04.2024 г., взето с Протокол № 1–ЕП/НС/21.04.2024 г. на РИК – Пазарджик е от 5 души в т.ч. председател, секретар и зам.председател, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
  2. Назначава членове на СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Пещера за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., както следва:
132100024 Председател Маргарита Василева Танева
132100024 Зам.председател Невена Зафирова Хамамджиева
132100024 Секретар Силвия Томова Екиджи
132100024 Член Юсеин Ахмедов Шиникаров
132100024 Член Мария Иванова Николова

Коментари