Култура

Нова награда  и отличие за Николина Барбутева

Пещера-Пловдив. Нова награда  и отличие за едно от „децата на Библиотеката при НЧ”Развитие- 1873” гр.Пещера”- Николина Барбутева. Почетно трето място в областен конкурс  гр. Пловдив за есе на тема  "България в ЕС: 10 години по-късно''. 
Конкурсът е посветен на 10 годишнината на България като пълноправен член на Европейския съюз. Организатори -Областен информационен център – Пловдив и Централен информационен и координационен офис на ЕСИФ. Партьори са Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов“.

Коментари