Любопитно

Нова година – ново учебно помагало

Излезе от печат новото учебно помагало за училищата, въвели „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ в 5-7клас, озаглавено „Разказани пътища“. Авторският колектив – Деян Колев, Йосиф Нунев и Теодора Крумова е вложил много усилия много време, за да бъде помагалото безценен помощник. Център ,,Амалипе“, чрез Образователния екип и регионалните координатори ще достави помагалата на училищата, работещи по Програма ,,Намаляване отпадането на ромските деца от училище“, както и на всички останали училища, които през настоящата учебна година са въвели изучаването на „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ като СИП, извънкласна дейност или дейност в заниманията по интереси. Помагалата се разпространяват безплатно за училищата, въвели „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. 

Коментари