Институции Общество

Новата техника за сметосъбиране вече пести средства

Пещера.Общинска администрация отчете проведените обществени поръчки за първите шест месеца от началото на годината. Посочената на трето място обществена поръчка на стойност от 475 000.00лв. без ДДС, като Открита процедура с предмет: “Доставка на товарни средства за отпадъци за нуждите на ОП “Чистота и поддръжка на общинската инфраструктура“ гр. Пещера“бе единствената, която предизвика интереса на общинските съветници. С тези средства бяха закупени 7 различни машини за нуждите на ОП“Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“. Според Георги Смилянов и Фаня Иванова от БСП четири от машините не работили. Информация, която бе опровергана с показани видеоклипове, на които ясно се вижда, че машините работят.

В момента се правят допълнителни приспособления на една сметосъбирачна машина, която е била пригодена за друг тип контейнери.  Всички машини са минали необходимите технически прегледи, ако е имало неизправности по тях са били отстранени за сметка на доставчика, тъй като договора предвижда 6 месеца гаранционен срок. Общинският съветник Хюсеин Дурмуш припомни, че ако през месец април миналата година беше прието участието на Общината по проект за изграждане на компостираща инсталация, по същия проект щяха да бъдат закупени чисто нови машини за чистотата. Тогава обаче това решение не беше прието и за това днес Общината може да си позволи само техника втора употреба.

А от наличието на тази техника са факт първите положителни финансови резултати. Миналия месец са спестени над 6000 лв. само от извозването на отпадъка до Регионалното депо. Преди да се закупят новите машини сметоизвозващите камиони са правили 170 курса до депото, които са стрували 7660 лв.. Сега, с претоварването на сметта на обособената за това площадка, се правят 40 курса, които струват 1550 лв.

Ето как работят новите машини:

Коментари