Институции Общество

Николай Зайчев ще бъде лектор в „Коридор Европа“

Пазарджик-Пещера. Младшите посланици на Европейския парламент от Профилираната гимназия „Иван С. Аксаков“ в Пазарджик поканиха кмета на Пещера Николай Зайчев да бъде гост-лектор в поредицата от инициативи „Коридор Европа“.

Общо 30 нови училища от цялата страната участват в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година. Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз. Програмата е с дългосрочен хоризонт, като през всяка следващата учебна година ще добавя към мрежата си нови учебни заведения.

Николай Зайчев е един от 12-те български членове на европейския орган на местната власт- Комитета на регионите.

Той получи видеопокана от възпитаниците на пазарджишкото школо:

Коментари