Институции Общество

Николай Зайчев: Предстои времето да отсъди дали днес сме способни да бъдем на висотата на тогавашните българи

Написано от Пещераинфо

134 години от Съединението на България!

134 пъти българите имаме повод да се поздравим с едно от най-дръзновените действия на нашия народ – обединяването на разпокъсаната Родина. Колкото по-далеч във времето остава паметната 1885 година, толкова по-тежък става заветът на нашите предци, да предаваме нататък онова, което храбрите българи, извоювали Освобождение и Съединение за България, ни завещаха. А именно, че Съединението прави силата! Тази истина ни остави първо хан Кубрат, а преди 134 години тя бе потвърдена с акта на съединение на Княжество България и Източна Румелия.

Тогава личните вражди и различия отстъпиха пред общия интерес – Обединена България.

Предстои времето да отсъди дали днес сме способни да бъдем на висотата на тогавашните българи.

Но нека не само на 6 септември, а всеки ден бъдем единни, за да се движим по пътя на общия успех. Всеки един от нас е важна част от цялото, което са нашия град, община, страна!

 

Честит празник!

 

Николай Зайчев

кмет на Община Пещера

 

Коментари