Институции

Николай Зайчев за санираната сграда на Общината

Написано от Пещераинфо

  • Г-н Зайчев, като кмет на Община Пещера имахте честта заедно с председателя на Парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанови народния представител Десислава Костадинова да отрежете лентата на сградата на институцията, която вие оглавявате – Общинска администрация, която бе реновирана по «Повишаване на енергийната ефективност на публично общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера».
  • За мен бе удоволствие в този ден заедно с всички мои колеги да можем да се поздравим с официалното откриване на сградата, в която всички ние работим. Благодарен съм за подкрепата в лицето на законодателната и изпълнителната власт, без която много от нашите цели не биха били достижими. Тук бяха г-н Цветан Цветанов, г-жа Десислава Костадинова, евродепутатът Андрей Новаков, заместник-областният управител Йордан Кожухаров. Тяхното присъствие в Пещера показа, че ние сме си свършили добре работата с проекта, който стана възможен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  • Колко средства бяха необходими за реализирането на проекта?
  • Общата стойност на проекта е 677 762,27 лв. Европейското финансиране е в размер на 576 097,94 лв., а националното е 101 664,33 лв. Тоест виждате, че без Оперативната програма и средствата от държавния бюджет нямаше как да се осъществи санирането на тази важна за цялата ни общност сграда.
  •  Изпълнена ли е крайната цел на проекта?
  • Категорично да.  Сградата е построена преди повече от 50 години, цялостния ремонт беше наложителен. Благодарение на проекта и европейското финансиране сменихме покрива, дограмата, направихме цялостна изолация на сградата, въведохме напълно нов начин за отопление и охлаждане на цялата сграда. Достигнахме клас на енергопотребление „А“, намалени са разходите за енергия. Условията на труд за нашите служители са по-добри. И не на последно място обновената сграда допринася за по-добрия облик на нашия град.
  • Искате ли да допълните още нещо?
  • Бих желал в заключение да благодаря на всички участници в този процес. Миналата зима не беше лека за всички нас, които работим в тази сграда, но и за нашите съграждани, които ежедневно идват в Общината. Средногодишно за различни услуги при нас идват 12000 души. Но днес ние виждаме положителния ефект от изтърпяното неудобство. Сградата е равномерно климатизирана и през зимата, и през лятото. Благодаря на колегите си за тяхното търпение, но и за това, че вложиха всичко от себе си този проект да има успешен финал.

 

Коментари