Институции

Николай Гълъбов- Секретар на Община Пещера, най- вероятно

Пещера. Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Секретар на Община Пещера към Общинска администрация  и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява, че  допуснат кандидат е Николай Гълъбов Гълъбов. Недопуснати кандидати: няма. Конкурсът – тест и интервю ще се проведе на 30. 12. 2011 година от 9.00 часа в сградата на Общинска администрация гр.  Пещера – етаж 1, заседателна зала.

 

Коментари