Институции

Николай Гълъбов беше на работно посещение във Враца

Пещера. Николай Гълъбов- секретар на администрацията в Пещера присъства във Враца на заседание на Постоянната комисия за регионално развитие и местно самоуправление към Националното сдружение на общините в Република България – /НСОРБ/. На първото си заседание, работната група избра ново ръководство на Комисията, разгледа отчет за дейността на предишното ръководство и прие план за работа на комисията за новия 4- годишен период от дейността. Една от важните точки от дневния ред- промяна на законодателната база касаеща местното самоуправление, предизвика интерес сред присъстващите на форума. На свое, следващо заседание Комисията ще излезе със свое предложение по този казус.

Коментари