Институции Региона

Никой не иска да вози пътници в Пещера, областния управител разреши да бъде сключен договор до провеждането на конкурс

Написано от Пещераинфо

За спешното осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на община Пещера, Областният управител Иван Васев разреши възлагането на обществения превоз в община Пещера без конкурс до провеждането на такъв.

Сключеният договор за обществен превоз между Община Пещера и „Транссервиз – ООД“ ще изтече на 12.02.2022 г., а процедурата за възлагане по реда на ЗОП е прекратена през 2021 г. поради липса на подадени оферти от страна на превозвачи.

Със Заповед №ТУ-11/19.01.2022 г. на Областния управител на Пазарджик се дава разрешение за срок от 12 месеца, превозите по маршрутните разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми, квота на община Пещера, да бъдат възложени пряко от Кмета на общината, до финализиране процедурата за възлагане на превозите, считано от датата на влизане в сила на заповедта. Това е второ разрешение от страна на Областния управител, първото за срок от една година е дадено със Заповед № ТУ-31/08.02.2021 г.

Обект на договора са 5 броя градски автобусни линии в Пещера, както и междуселищни линии от гр. Пещера до гр. Пазарджик и гр. Пловдив.

Коментари