Култура

НЗОК с повече направления за консултации

Написано от Пещераинфо

С 225 202 са се увеличили направленията за консултация със специалист през 2011 година спрямо 2010 година, съобщи пресцентърът на НЗОК. С 25 на сто повече били и средствата, разпределени от касата за медико-диагностични изследвания. През последното тримесечие на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ пък са разпределени 51 557 броя повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на миналата година. Отчетеното увеличение е резултат от по-гъвкавата методика, по която се разпределят направленията, и увеличените средства в бюджета на касата, коментират от НЗОК. От тази година при тяхното разпределяне не се взема предвид само броят на населението в даден регион, а се отчитат и неговите специфични характеристики, обуславящи потреблението на здравни услуги. Освен това на лекарите била дадена възможност да правят вътрешно преразпределяне на средствата в лечебните заведения.

Коментари