Култура

НЗОК освободи 260 млн. лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи

Написано от Пещераинфо

На свое заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса е взел решение за освобождаване на 260 268 000 лева от оперативния резерв от бюджета на НЗОК, пише „Труд“, като цитира съобщение на пресцентъра на здравната каса.От освободените средства 180 268 000 лева ще бъдат разпределени за здравноосигурителни плащания за болнична помощ и лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.Решението за освобождаването им бе взето по предложение на управителя на НЗОК, д-р Нели Нешева, в съответствие с поетия от нея ангажимент за осигуряване на редовни плащания до края на годината както към болниците, така и към аптеките.Към момента данните за разхода на НЗОК показват, че предвидените в бюджета средства за болнична помощ, заедно с тези, освободени от оперативния резерв, ще бъдат напълно достатъчни в годишен план.За първа година НЗОК определя прогнозните бюджети на лечебните заведения според нови правила, които са отворени, гъвкави и динамични. По данни на районните здравноосигурителни каси болниците работят добре с определените им прогнозни бюджети, като използват рационално всички възможности за по-гъвкаво разпределение на средствата. Това им осигурява достатъчен ресурс през съответното тримесечие и възможност да планират своята работа.Новата методика за разпределение на средствата за лечебните заведения получи положителна оценка както от директори на болници, така и от Българския лекарски съюз. Тя бе високо оценена и от представители на Международния валутен фонд и мисията на Световната здравна организация, които посетиха институцията през годината, припомнят от НЗОК.Съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са предвидени 391 000 000 лв. Към днешна дата НЗОК заплаща за 165 диагнози 1592 медикамента.Средномесечният разход за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели през 2011 г. започна от 33 500 000 и достигна до 40 000 000 лв.От здравната каса обясняват, че основната причина за повишаване на разходите за лекарства на институцията е заплащането от 1 март 2011 г. за 18 редки и онкологични заболявания, както и за медикаменти на пациенти с трансплантирани органи.Механизмът, по който НЗОК заплаща лекарствата за тях, е различен от механизма, по който ги е заплащало министерството на здравеопазването, а именно: НЗОК заплаща в полза на пациента всеки лекарствен продукт, предписан съгласно нормативната база, а досега Министерството на здравеопазването подсигуряваше медикаментите чрез тръжна процедура и точно определена финансова рамка. В съответствие със Закона за здравното осигуряване при заплащането на тези лекарства от НЗОК отпадат съществувалите в Министерство на здравеопазването квоти и листи на чакащите.НЗОК не определя лекарствените продукти и цените им, за които заплаща. Така голяма част от лекарствата се заплащат по пределни цени на търговец на едро поради липсата на правна възможност за договаряне на цените, както е било досега.Другите причини за повишените разходи са отпадането на някои критерии и ограничения за предписване и отпускане на лекарства, включване на нови продукти в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, увеличение на заболеваемостта по водещите по разходи диагнози, като сърдечно-съдови заболявания, ХОББ, астма, диабет и др. Не без значение е и повишеният процент на реимбурсация от страна на НЗОК за тези заболявания.Въпреки преразхода в определения за лекарства бюджет, с отпуснатите от резерва средства ще бъдат удовлетворени потребностите на пациентите от животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти. Гаранция за това са останалите в оперативния резерв на институцията налични средства в размер на 80 000 000 лв.От пресцентъра на здравната каза съобщават още, че ръководството на НЗОК отговорно заявява, че институцията е финансово стабилна и няма да бъде допуснато забавяне в плащанията. То уверява всички свои договорни партньори, както и гражданите на страната, че стабилността и спокойствието, с които системата функционираше през последната година, ще се запазят и до нейното финансово приключване./Труд/

Коментари