Култура Общество

Непреходните неща могат да се опишат с четка и образ

Написано от Пещераинфо

Никола Руков е преподавател по изобразително изкуство в ОУ „ П. Р. Славейков“ от 13 години. Представяме ви интервю с учителя по рисуване.

Г-н Руков, започна конкурсът „Пещерските будители“, как се отнасят децата към поставената от организаторите тематика ?

С една дума – с интерес. Учениците усилено работят върху своите творби и с открито сърце им се радвам. Колкото повече са участниците, толкова по- големи са и възможностите за успех на училището.

Аз знам как се пише есе, разказ… Не знам как се претворява поставената тема в рисунка. Пояснете така, както направихте с децата ?

Към момента 10 ученика са с подчертан интерес към конкурса обявен от Биовет. Дълго разговаряхме по този въпрос. За да се научат, че освен с перо, непреходните неща могат да се опишат с четка и образ. Трудността в случая е, че поставената тема ограничава твореца, той има обозрими граници докъде да разпростре своя поглед и да го претвори в картината си. Моите възпитаници решиха да се представят с портрети на будители от Пещера. Други се спряха на възрожденски сгради в града. Това са двете възможности в изобразителното изкуство, по които работим – портрети и архитектурен пейзаж.

Какво все пак ще видим в края на този месец?

Ще видим портрети. Така избраха учениците, изработени с графични материали и техника на рисуване. И за мен ще е интересно да видим как изглаждат Спас Зафиров, Атанас и Димитър Горови, проф. Д. Пасков, през очите на децата.

Има ли нужда в днешното забързано и смутно време от такива конкурси ?

Да, определено днешното време не е от най- добрите. Но точно в такива моменти най- малките имат нужда от подобни инициативи. Така се разширява техния мироглед. Формират се основни принципи важни за бъдещия гражданин. Конкурсите са едно стъпало нагоре. Човек, който се занимава с изкуство приема с готовност конкурсите, защото те се явяват като трамплин. Печелейки признание в един такъв форум, ученикът получава вътрешно удовлетворение и се стреми към още по- големи и високи творчески пориви и постижения. На практика това открива и нови възможности.  Не бива да се пренебрегва и наградния фонд за победителите учреден от Биовет. За повечето ученици това е стимул.

Какво формира у децата тази сложна тема ?

Формира заинтересованост, принадлежност към хората останали в историята. Децата са креативни. В разговорите си с тях се стремя да надскочат в представите си своите предшественици. Днес с мечти… Но утре и с дела. Така се формира светоусещането у подрастващото поколение.  Но пък и по този начин самият конкурс оправдава ролята си за фактор определящ образованието в този град. Но, в края на октомври ще разберем как сме се представили.

Коментари