Институции

Независим експерт на ООН се запозна с проблемите на ромите в община Пещера

Написано от Пещераинфо

Пазарджик-Пещера.Специалният докладчик и независим експерт по въпросите на малцинствата към ООН г-жа Гей Макдугъл се срещна с областния управител д-р Дончо Баксанов, който бе и домакин на организираната работна среща в областна администрация по проблемите на ромската общност в общините Пазарджик и Пещера. Областният управител благодари на г-жа Макдугъл за проявени интерес към и допълни, че област Пазарджик е един от най-добрите примери в страната за успешна работа на институциите, неправителствения сектор и ромската общност, не само за разрешаване на проблемните за етноса въпроси, но и при организирането и провеждането на различни кампании целящи превенция, социална, здравна и образователна интеграция на лицата от малцинствен произход. Двете общини представиха на независимия експерт към ООН успешно приложените до момента практики при работата с малцинствените групи и проблемите свързани с подобряването на жилищните условия в ромските квартали „Луковица” в гр. Пещера и кв. „Изток” в гр. Пазарджик. На срещата присъстваха и директорите на Социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Бюро по труда Пазарджик, роми общински съветници и представители на неправителствени организации от общините Пазарджик, Пещера и Ракитово.

Опита и впечатленията си от работата с ученици в смесени паралелки, както и проблемите, които срещат при организирането на учебно-образователния процес, споделиха директорите на двете основни училища в Пазарджик „Христо Ботев” и „Стефан Захариев”, където от години се работи по национални и европейски програми за обучение и интеграция на деца от ромски произход.

Работната среща в Пазарджик, беше определена като изключително конструктивна и полезна от г-жа Гей Макдугъл, препоръките от срещата предстои да бъдат отразени в специален доклад от независимия експерт към ООН, който ще бъде представен  пред Съвета по правата на човека през март 2012г. Документът ще съдържа препоръки към България за справяне с предизвикателствата по въпросите на малцинствата. За да напише доклада си за България, г-жа Гей Макдугъл посещава София, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград.

Визитата на г-жа Макдугъл в Пазарджик завърши с посещение на ромския кв. „Изток” и запознаване на място със състоянието на изградените по Проект на програма ФАР инфраструктура и ромски къщи.

Коментари