Институции

Недоборите да запушват дупките в общинските бюджети, апелира НСОРБ

Написано от Пещераинфо

Очаква се общините да приключат 2011 година с около 150 000 000 лева неразплатени задължения и с близо 100 милиона лева несъбрани вземания, съобщи заместник- изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в република България /НСОРБ/ Теодора Дачева. НСОРБ апелира към общините да положат всички усилия за събирането от граждани и фирми на дължимите данъци и такси. Неправителствената организация съветва кметовете да бъдат крайно предпазливи в планирането на собствените приходи при подготовката на бюджета за 2012 година. Нека администрациите да имат по-скоро песимистични прогнози, отколкото оптимистични, за да не натрупат нови неразплатени разходи към края на годината, добави Дачева. Тя информира, че през тази година НСОРБ ще подготви проект за нов Закон за местните данъци и такси, който да осигури за общините сериозен приходоизточник като Данъка върху доходите на физическите лица. Ще бъде подготвен и проект за Закон за местните финанси, който да регламентира взаимоотношенията между държавния и общинските бюджети по обективни критерии.

Заместник-изпълнителният директор на сдружението коментира, че и според европейски експерти системата на финансиране на общините в България е остаряла и трябва да бъде променена.

Коментари