Общество

На 8 януари 1926 г. е роден проф. Димитър Ранев

Написано от Пещераинфо

Проф. Димитър Ранев е роден в Пещера. Основно и гимназиално образование получава в родния си град.Следва и завършва висшия медицински институт./1951г/  Специализира хирургия – изгаряния и пластика./1959г./ Специализира по линия на ЮНЕСКО в Париж по изгаряния и пластична хирургия.От 1965 годи и научен сътрудник, а доцент от 1968год.От 1974 год. е професор в Медицинска академия – София.Започва практика като военен лекар в отделение Пластика на Общоармейска болница – София. Основава и ръководи отделение по пластична хирургия и изгаряния ИМБП “Пирогов”В последствие отделението прераства в Клиника по изгаряния и пластична хирургия и става Републикански център по изгаряния /1968/, който ръководи до края на живота си.Зам.директор е на ИБМП “Пирогов” по научната част. Автор е на 3 оригинални монографии , 11 медицински книги, 85 научни публикации в наши и чужди медицински списания.Участва с доклади на международни конгреси и симпозиуми в Париж, Москва, Ленинград, Прага, Гданск, Единбург и др.Добива световна известност с постиженията в лечението на  шока при изгарянията. Член е на Световната организация по лечение на изгарянията.

Коментари