Политика

На 8 февруари 1989 г. е създаден синдикат „Подкрепа“

От 18 март 1990 г. – Конфедерация на труда "Подкрепа" (КТ "Подкрепа").  С решение 60 от 22 февруари 1993 г. на Министерски съвет КТ "Подкрепа" е призната за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище в тристранното сътрудничество (работодатели – синдикати- изпълнителна власт). Член е на Международната конфедерация на свободните профсъюзи (от 1991) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (от 1994).
През 1988-1989 г. създаването на независими организации в България е закономерен процес, свързан тясно с политическата и икономическата обстановка, както в страната, така и в целия т. нар. социалистически лагер. Отделни личности, десиденти, най-вече интелектуалци, поемайки голям риск, заявяват открито своята гражданска позиция за защита на човешките права в тоталитарната комунистическа държава.

Коментари