Институции Общество

На 60 години и иновативно – ОУ“Св. Патриарх Евтимий“

Написано от Пещераинфо

С решение № 586 от 20.08.2020г на Министерски съвет ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ е вписано в списъка на иновативните училища на Република България.

Какво обаче означава това?

През настоящата 2020/2021 учебна година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ стана първото иновативно училище в Община Пещера. Едно училище с 60 годишна история, с изграден авторитет и утвърдени традиции тръгна по пътя на иновацията, условно наречена „Избираме да бъдем добри“.
Адмирации към изключителната заслуга на г-жа Елена Ацинова, дългогодишен директор на училището, за постигнатия успех. Поздравления за учениците, учителите и родителите, които имат щастието да участват в образователния процес в училище, което прилага иновации в учебното съдържание в часовете по „Родолюбие“, „Здравно и екологично образование“ и „Интеркултурно образование“, с основна цел повишаване качеството на образованието.
Национално самочувствие, гражданско съзнание и поведение, общочовешки ценности и добродетели, екологична култура, екологично съзнание и поведение, културна идентичност, интеркултурни отношения и толерантност са част от основните понятия по учебните предмети, включени в иновацията.

Учениците ще се научат да създават онлайн плакати, видеоклипове и графики, интерактивни мисловни карти, онлайн постери, електронни книги и други, както и да изследват, да експериментират, да търсят и синтезират конкретна информация. Целта е ефективно усвояване на знанията от учениците и изграждане на инициативност и креативност, създаване на нагласа за учене през целия живот.

И всичко това подчинено на основната идея на иновацията – избора да бъдем добри.
С висок професионализъм, духовност и стремеж към успех учителите в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ водят учениците по пътя на знанието, развивайки техния талант и творчески умения.

Огромна отговорност е да помогнеш отрано на децата да развият потенциала си, да усвоят знания и умения, които да им помогнат да сбъднат мечтите си и да живеят пълноценно в свят, който ще е по-сложен, по-динамичен и непредвидим от този, който познаваме.

Политиката на МОН за въвеждането на иновации в образованието е възможност за изграждане на модерни училища. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се нареди сред тези училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност. Училището ни разполага с прекрасно обзаведени и оформени специализирани кабинети по иновативните учебни предмети и ежедневно осъществява своята иновация.

В навечерието на един прекрасен български празник – 1 ноември да пожелаем здраве, творчески успехи и високи резултати на всички ученици и учители от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – първото иновативно училище в гр. Пещера.

Коментари