Институции Общество

На 6 февруари се навършват 140 години от първите избори в Пещера

Написано от Пещераинфо

Изборите се провеждат по  Румелийския избирателен закон. Мандата на Общинския съвет е тригодишен. Първите общински избори в Пещера преминават спокойно. В града още не съществуват политически парти Избран е общински съвет в състав : Димитър Гьошев,  Йосиф Кузмов, Али Пехливан, Петър Зафиров, Петър Топчиев, Ламбри Костадинов, Петър Пунджев и Христо Цикалов. Според Органическия устав  длъжността на кмета е почетна т.е. безплатна. Дава се обаче право на общинския съвет да им определя така наречените “представителни пари”, които могат да достигат до една годишна заплата.

За първи кмет е избран Димитър Гьошев, преизбиран за кмет през 1883 год.  Димитър Гьошев  е активен участник в подготовката на Априлското въстание и член на революционния комитет в Пещера. В дните на Априлското въстание отива в Брацигово и там взема участие в сраженията. Получава поборническа пенсия. Дълги години е председател на училищното настоятелство.Симпатизира на Либералната /казионна / партия. Занимава се с търговия на дървен материал и кожи.През 1895 година е завеждащ агенцията на Б.Н. Банка в Пещера.

Коментари