Общество

На 28 май 1917 г жените в Пещера вдигат бунт

Пещера.Първият бунт става на 28.05.1917г. понеделник. Камбаните на църквата Св.Димитър бият и жените се събират, за да протестират, че са гладни. Най внушителен бунт става на 04.08.1918г. Поводът е дажбата царевично брашно, намалена до краен предел – 4 кг. месечно на човек или 140 гр дневно. Настава смут сред жените, плъзват приказки за предстояща гладна смърт. От целия град се събират жени в двора на църквата. Идва полиция, която иска да спре биенето на камбаните но напразно. Идва и отделение войници в помощ. Като ръководител на пещерските жени се очертава Пипа Терзиева.. Тръгва шествие с лозунги: ”Дайте ни хляб” – “Върнете ни мъжете от фронта”. В общината кметът и помощник кмета са изчезнали. Тук е само общинския бирник Васил Томов, спътникът  във файтона на Алеко при убийството му през 1897 г., който само повтаря “Аз съм с вас, аз съм с вас”. Най-после положението е овладяно от допълнително пристигналите войници  и разбунтувалите се жени са принудени да се приберат по домовете си.

Коментари