Институции

На 25 януари : „Да докоснем недосегаемите – борейки се традиционни и нови антиромски стереотипи”

Пещера. На 25 януари в клуб „Перистера“ от 12 ч. ще се проведе заключителна конференция по проект „Да докоснем недосегаемите – борейки се традиционни и нови антиромски стереотипи“. На пресконференцията междусекторен екип за въздействие ще представи постигнатите резултати по проекта. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Основни човешки права и гражданско участие“ и се реализира от ЦМЕДТ АМАЛИПЕ – гр. Велико Търново в партньорство с МЗ, МОМН и МТСП. Целта на проекта е изграждането на модел за ефективно използване на публичните услуги от ромите, за сътрудничество между отделните институции и ромската общност и се реализира в шест пилотни области, една от които е област Пазарджик. Сформирани бяха мобилни екипи за междусекторно въздействие – МЕВ, между представители на трите институции – РДСП, РЗИ и РИО. Мобилните екипи работиха в тясно сътрудничество с Центъра за развитие на общността – Пещера. Доброто партньорство осигури успешното развитие на проекта. В рамките на проекта междусекторните мобилни екипи проведоха седем модулни обучения сред учители, социални и здравни работници в гр. Пещера и гр. Пазарджик. Обученията се реализираха със съдействието на Община Пещера, Община Пазарджик и КСУДС – Пазарджик. В обучителните модули бяха разгледани теми като: Роми и ромски групи, Стереотипи спрямо ромите, Лидерство в общността, Образование на ромите, Здравни и социални проблеми на ромите и Ранните бракове в ромската общност. С цел промотиране принципите на толерантността и преодоляване на стереотипите междусекторният екип – Пазарджик организира и проведе четири публични кампании.

Дафинка Самарджиева

Коментари