Институции

На 12 януари ще е общественото обсъждане на бюджета

ПОКАНА

за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2018 г.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Пещера Николай Зайчев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2018 г. Общественото обсъждане ще се проведена 12.01.2018 година (петък) от 17 часа в салона на НЧ „Развитие“ гр. Пещера.

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2018 година.

Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2018 година.

Проектобюджета на Община Пещера за 2018 г ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www.peshtera.bg на 11.01.2018 г.

Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: mayor@peshtera.bg.

Коментари