Институции

На 12 август откриват ловния сезон на пернат дивеч

Откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гугутка, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде в събота на 12.08.2017г., гласи Заповед на изпълнителния директор на ИАГ инж. Григор Гогов. Всички ловци трябва да спазват стриктно правилата и мерките за безопасност ,както и законовите разпоредби с цел недопускане на инциденти по време на ловните излети. 
Преди издаването на разрешителните за лов, да се проверява наличието на заверен ловен билет, членска карта и валидно разрешително за носене на ловно оръжие, както и задължителното използване на шапка и облекло с ярък сигнален цвят. Ловното оръжие да се носи в калъф и изпразнено до мястото на ловуване, като не се допуска сглобяването и зареждането му на по-малко от 200 метра от населени места. Абсолютно е забранено употребата на алкохол и други упойващи вещества преди и по време на лов. 

 

Коментари