Общество

На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето

Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 г. За първи път официално, в международен план, Денят на детето се чества през 1950 година, в 51 страни по света. Идеята за отбелязване на този ден се ражда, когато китайският генерален консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони. По-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция, в САЩ и в Европа се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. 

Коментари