Общество

На този ден преди 103 години започва строежа на болницата в Пещера

Написано от Пещераинфо

На 17 март 1909 започва строежа на болницата в Пещера. Общинският съвет отпуска в м.”Дувайери” празно общинско място за строеж на държавна болница. На пловдивския предприемач Иван Сг. Попхристов се възлага чрез търг строежа на болницата на стойност от 48,000 лева и срок за завършване 30.8.1910г. Срокът е просрочен с два месеца,защото поръчаната дограма в Столарска фабрика Христо Льочков и сие в Пловдив изгаря при пожар.Сградата е завършена в края на 1910г.,но до края на 1911г.не функционира,понеже липсва път,вода,спомагателни помещения-пералня,морга,склад,ограда,обзавеждане-и една през 1912г.държавната болница се настанява в нова сграда.За първи път в Пещера има централно водно отопление на обществена сграда от вносна чугунена инсталация, в която вместо въглища се използват дърва.Общинската амбулатория се помещава в двуетажна сграда на мястото на общинските хали-ул.”Д.Горов”4.Най-дълго и най-самоотвержено тук работи медицинският фелдшер Христо Ив.Тупчев 1865-1913.В списъка на дарителите за изграждане сграда на читалище “Развитие” неговото име фигурира с внушителна сума. През време на война се бори с възникналите инфекциозни болести сред пещерското население и умира от коремен тиф.

Коментари