Институции

На първа линия: Над 5000 работещи в социалната сфера ще получат допълнителни възнаграждения

Работещите в социалната сфера на първа линия ще получат по една минимална работна заплата допълнително към възнагражденията си този месец.
Това са социални работници, служители в Бюрата по труда и в Главната инспекция по труда. Социалните работници, които ще бъдат подпомогнати са около 2700 души, работещите в Бюрата по труда са 2000, а трудовите инспектори са около 350.

В първите седмици след обявяването на извънредното положение със средства от Европейския социален фонд беше осигурено допълнително възнаграждение на хората, които работят в системите на здравеопазването и на социалното подпомагане – около 2700 служители на Агенцията за социално подпомагане.

Останалите структури – Бюрата по труда, ГИТ, са също много натоварени. Tези хора също заслужават да бъдат подкрепени, заради огромното натоварване в работата, на което са подложени. Става дума за около 2000 души, които работят в системата на Бюрата по труда и около 350 трудови инспектори.

Tърсим резерви в бюджета за допълнително стимулиране на тези служители с една минимална работна заплата. Целта ни е в рамките на този месец те да ги получат. Ако е необходимо, ще търсим резерви и за по-дълги периоди, за да има следващи плащания.

За ГИТ вече пренасочихме 125 000 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“за лични предпазни средства.

Коментари