Институции

НАП събра половин милион лева за шведските данъчни

През първото полугодие НАП е събрала общо 556 хил. лв. задължения, натрупани към европейските приходни администрации, съобщи агенцията. По-голямата част от тази сума – 515 хил. лв., са дълг на български гражданин към шведската приходна администрация. За сравнение, през цялата 2011 г. събраните суми възлизат на около 166 хил. лв. НАП събира принудително задължения на граждани и фирми, натрупани към европейски приходни администрации от началото на 2010 г. Това може даса, напр., неиздължени данъци и акцизи на европейски граждани и фирми, които са се установили за постоянно в България или задължения на български лица към европейски данъчни администрации. Обменът на информация между данъчните администрации става въз основа на Директива2010/24/ЕС на Съвета и се отнася за събиране на просрочени задължения за данъци върху доходите и имуществото, ДДС, акцизи, мита, такси, вкл. местни данъци и такси, както и лихви, глоби и административни наказания върху тях.За да изпратят искане до своите български колеги, европейските данъчни трябва да са изчерпали всички способи за събиране на задълженията в своята страна. Освен това дължимите суми трябва да са за над 1 500 евро и не трябва да са минали повече от 5 години от влизане в сила на акта за установяване на публичното вземане. Обменът на информация с европейските приходни администрации се осъществява в три направления. Европейските данъчни могат да поискат от НАП да даде някаква информация за техния длъжник, да уведоми задълженото лице, както и да стартира процедура за принудително събиране.

Коментари