Институции

НАП Пазарджик търси хора

Офиса на НАП в Пазарджик набира кандидати за заемане на длъжността „Технически сътрудник” в отдел „Логистика” по реда на ПМС №66/1996г.  Кандидатите за работа в НАП трябва да имат средно образование и допълнителни умения по компютърна грамотност, като за заемането на свободно работно място не се изисква стаж по специалността.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване за длъжността е 10-10-2012г. Повече информация за изискванията и необходимите за кандидатстване документи може да се намери на партера в сградата на Офиса на НАП Пазарджик и на телефони 034/403 204.

Подборът ще бъде осъществен с интервю-събеседване.

Коментари