Институции Общество

Направиха първа копка и на последния ЛОТ

В Пещера кметът Николай Зайчев направи последната първа копка по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. С нея стартират дейностите по най-големия ЛОТ, който включва многофамилни жилищни сгради с повече от 2 домакинства.

Проект “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1” включва:

1. Златното кормило, ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А и Вх. Б, гр. Пещера

2. Родопи, ул. „Цар Борис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б, гр. Пещера

3. Надежда, ул. „Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10, гр. Пещера

4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пещера

5. Бор, ул. „Михаил Такев“ № 1, гр. Пещера

6. Купена, ул. „Михаил Такев“ № 37, гр. Пещера

Общата стойност на проекта е 1 973 649,76 лв.

Изпълнението на строително-ремонтните дейности за всеки обект ще продължи по 130 календарни дни. За отделните блокове има избран изпълнител избрана след проведена обществена поръчка. Това са „Заводски Строежи-ПС-Пазарджик“, „Пещера Златни Родопи“ ДЗЗД, „С.И.Т“ ООД.

Събитието „Първа копка“ се състоя пред жилищния блок „Злато кормило“, освен него по ОП“Региони в растеж“ ще бъдат обновени още 44 жилищни и обществени сгради.

Коментари