Институции Общество

Най-после: Плажът вече има концесионер. Той ще инвестира 250 000 лв. в обекта

Пещера.Със свое решение днес Общински съвет Пещера определи концесионер за плажа. След проведената процедура бе определен класираният на първо място „АРГИ ЛУКС” ЕООД. Фирмата, която е и единствената участвала в процедурата, е получила комплексна оценка 1,08 т. за концесионер на обект – публична общинска собственост – градския плаж в Пещера.

За период от 3 години определеният концесионер трябва да инвестира в обекта 250 000 лв., да разкрие 9 работни места и да извършва следните стопански дейности и други услуги:

– Плувен басейн за възрастни, детски плувен басейн, плаж, детски център и обществено хранене.

– Развлекателни услуги.

– Други дейности разрешени от закона.

От друга страна цената на концесията е 186 000 лева без ДДС. Цената на концесията се заплаща на чрез годишни концесионни вноски, всяка под формата на годишно концесионно възнаграждение, платимо по сметка на Община Пещера. Годишното концесионно възнаграждение се определя на  6 000 лева годишно без ДДС.

Концесионерът ще има 5 години гратисен период от влизането в сила на договора за концесия, през който концесионерът няма да заплаща годишно концесионно възнаграждение, като през този период се задължава да направи 100% от предвидените инвестиции.

Срокът на концесията е 35 години.

След като предишният концесионер се отказа от обекта, градският плаж в Пещера остана затворен през последните години.

Общинските съветници приветстваха факта, че най-накрая има успешна процедура по определяне на концесионер.

           

           

Коментари