Институции

Най-много богаташи живеят в София, Смолян, Пазарджик и Пловдив

371 човека декларираха доходи от над 100 000 лв. за 2011 г. в подадените до този момент декларации за облагане на доходите. Това показва актуалната справка на НАП от приетите формуляри. За сравнение през цялата 2011 г. хората, които са посочили доходи за 2010 г. от над 100 хил. лв. са общо 708.

От първите 20 човека с декларирани най-високи доходи преобладават тези, с постоянен адрес в София град. Освен тях обаче сред богатите българи са и такива с постоянен адрес в Смолян, Пазарджик и Пловдив.

На 2 май изтича срокът, в който физическите лица трябва да подадат декларациите за облагане на доходите. 5% отстъпка ползват тези от тях, които изпратят формуляра си чрез интернет, подписан с електронен подпис и само ако са внесли дължимия си авансов данък в срок.

Най-лесният и удобен начин за деклариране на доходите е подаването на декларация с баркод. Тя е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър, като не се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че във формуляра няма да има технически грешки, защото всички изчисления се извършват автоматично. След като декларацията бъде попълнена електронно, трябва да се разпечата на принтер и да се подпише собственоръчно. При разпечатването й се генерира баркод, който съдържа цялата въведена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП  без човешка намеса.

Срокът за деклариране на печалбата от 2011 г. за предприятията е 2 април 2012 г., тъй като 31 март е в събота. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Коментари