Институции

Над 9300 хора с увреждания ще имат лични асистенти за още половин година

Написано от Пещераинфо

Срокът за предоставяне на услугата „личен асистент“ по проекта „Подкрепа за достоен живот“ е удължен с шест месеца. Това стана след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри увеличение на бюджета на проекта с 15 милиона лева и на срока на предоставяне на услугата до септември 2012 г. Броят на назначените по проекта лични асистенти е над 9260 души, които ще се грижат половин година повече за 9 360 лица с трайни увреждания.

Проектът „Подкрепа за достоен живот“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата му стойност с актуалното увеличение достигна 50 милиона лева. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори – общо 285 общини и райони в страната.

Коментари