Институции

Над 800 човека членуват в социални клубове в Пещера

Пещера. На територията на община Пещера и през 2012 г. продължават да съществуват и работят Клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите. В Клуб на пенсионера през 2011г. са членували 328 човека от третата възраст. В Радилово членската маса наброява 60 човека, в Капитан Димитриево членовете са 42. Клуб „Диабетик“ съществува от 1995 г. Член е на Българската Асоциация „Диабет“, дейността на ръководството е насочена в услуга на членовете на клуба и са с изключителна полезност. Общинската организация на Съюза на инвалидите е създаден през 1991 г. В нея членуват 424 човека. В Пещера- 323, в Радилово членовете са 68, 33 са в капитан Димитриево. Общинската администрация и през тази година ще окаже съдействие и помощ за подновяване на материалната база   в клубовете на територията на трите населени места, стана ясно от изнесена информация на 10-то заседание на Общински съвет- Пещера.

Коментари