Политика

Над 700 сигнала за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет

През 2011 г. на „горещата“ онлайн линия за сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет са получени 751 сигнала. Това се посочва в годишния отчет на Националния център за безопасен интернет, приет на заседание на обществения съвет за безопасен интернет. От сигналите 13 са били предадени на сектор „Компютърни престъпления“ на ГДБОП, 15 – на партньорските линии от Международната асоциация на интернет-„горещи“ линии INHOPE. В 48 случая от собственици на уебсайтове е било поискано сваляне на неподходящо съдържание и е било отговорено на 47 запитвания от потребители. Един от основните фокуси на отчета за 2011 г. е успешното развитие на партньорството на националния център с държавните институции, с бизнеса и с гражданските организации. В резултат на публично-частното партньорство през ноември 2011 г. беше ратифицирана Конвенцията на Съвета на Европа от 2007 г. за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, а в проекта за новия Закон за детето беше включено изискването за създаване на регистър на извършителите на сексуални престъпления срещу деца и проверката в него от страна на работодателите на кандидати за работа, която предполага контакт с деца.  Успешното партньорство с частния бизнес е помогнало за пускането в действие през април на българската линия за онлайн безопасност за консултиране на деца, родители и учители на кратък номер 124 123. От пускането й консултантите са отговорили на 261 запитвания. Членовете на обществения съвет за безопасен интернет са изразили своята готовност да продължат да подпомагат дейността на националния център и да се включат в инициативите около отбелязването на международния Ден за безопасен интернет на 7 февруари 2012 г. Тази година той минава под мотото „Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и. . . безопасно“. Това е и темата, по която е обявен национален конкурс за ученици за написване на кратки пиеси. На заседанието на съвета са били гласувани двама нови негови заместник-председатели – Калин Каменов, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, и Асен Тотин, член на УС на Сдружението за електронни комуникации.

Коментари