Общество

Над 500 човека чистиха Брацигово

Брацигово.  Само в град Брацигово доброволно в инициативата се включиха общо 150 доброволци, като най- активна и многобройна бе групата от СОУ „Народни будители“ – Брацигово, които бяха разпределени в пет пункта, включващи местности превърнати в нерегламентирани сметища извън града и в него.В резултат на почистването са събрани и извозени 70 тона отпадъци от различен произход.Най- многобройни са строителните и битови отпадъци.Общия брой на участниците в инициативата е 500 човека, които обработваха 24 обособени пункта като силно замърсени на територията на цялата oбщина. За извозването се използва техника на община Брацигово и общинската фирма „Инфрастрой“ ЕООД. Военнослужещите от поделение 28 930 в град Брацигово също активно се включиха със собствена техника при извозването на отпадъци предимно от местността „Райчов мост“.Използвана бе и товаръчна и транспортна техника на доброволци.


Коментари